Sinds 1995 dé belangenbehartiger in de gezondheidszorg

BPRA Public Affairs is hét public affairs en lobbyadviesbureau dat is gespecialiseerd in belangenbehartiging van de gezondheidszorg. Wij adviseren een diverse reeks aan zorgorganisaties hoe zij de verbinding kunnen aangaan met politiek Den Haag.

Om onze opdrachtgevers hun doelen te bereiken zorgen wij dat zij zoveel mogelijk in contact komen met belangrijke stakeholders binnen de politiek. Dit door middel van het organiseren van veel evenementen en ontmoetingsmomenten tussen organisaties en politiek. Daarbij ondersteunen wij organisaties door het verstrekken van strategisch advies en houden wij hen op de hoogte van de huidige politieke ontwikkelingen. Op deze manier kan er proactief gehandeld worden.

Missie & visie

Bij BPRA geloven wij in een gezamenlijke missie en visie om het ons werk tot een succes te maken. Hiervoor hebben wij onze eigen missie en visie geformuleerd die ons hele team onderschrijft.

Missie

Het creëren van wederzijds begrip tussen bedrijven en organisaties met focus op zorg enerzijds en overheid en politiek anderzijds, om te komen tot aanpassingen in beleid en besluitvorming.

Visie

Als farmaceutische en biotechnologische bedrijven en/of zorginstellingen zich op operationeel gebied gehinderd voelen in het bieden van optimale kwaliteit van zorg kan BPRA een rol spelen. BPRA kan dan politieke stakeholders en beleidsmakers dusdanig helpen te beïnvloeden zodat innovatie en kwalitatieve zorg kunnen verbeteren.

Scroll naar boven