Missie

Het creëren van wederzijds begrip tussen bedrijven en organisaties met focus op zorg enerzijds en overheid en politiek anderzijds om te komen tot aanpassingen in beleid en besluitvorming met inzet van haar netwerk en al haar kennis en ervaring. 

Visie

Als farmaceutische en biotechnologische bedrijven en/of zorginstellingen zich op operationeel gebied gehinderd voelen in het bieden van optimale kwaliteit door aanpassing van bestaande of invoering van nieuwe wet en regelgeving, zal BPRA alle middelen die zij tot haar beschikking heeft inzetten om politieke stakeholdersen beleidsmakers dusdanig te helpen beïnvloeden zodat innovatie en kwalitatieve zorg zal verbeteren.

Werkwijze

Lobbyisten zijn dé link tussen politiek Den Haag en de praktijk. Door belangen te vertegenwoordigen wordt democratische draagkracht gegenereerd. Dit moet echter eerlijk en open gebeuren. BPRA gelooft in transparant en integer werken en onderschrijft dan ook de gedragscode van de BVPA.