Bij BPRA geloven wij in een gezamenlijke missie en visie om het lobby werk tot een succes te maken. Hiervoor hebben wij onze eigen missie en visie geformuleerd die ons hele team onderschrijft.

Missie BPRA

Het creëren van wederzijds begrip tussen bedrijven en organisaties met focus op zorg enerzijds en overheid en politiek anderzijds, om te komen tot aanpassingen in beleid en besluitvorming. 

Visie BPRA

Als farmaceutische en biotechnologische bedrijven en/of zorginstellingen zich op operationeel gebied gehinderd voelen in het bieden van optimale kwaliteit van zorg kan BPRA een rol spelen. BPRA kan dan politieke stakeholders en beleidsmakers dusdanig helpen te beïnvloeden zodat innovatie en kwalitatieve zorg kunnen verbeteren.