Lobbyisten zijn dé link tussen politiek Den Haag en de praktijk. Door belangen te vertegenwoordigen wordt democratische draagkracht gegenereerd. Dit moet echter eerlijk en open gebeuren. BPRA gelooft in transparant en integer werken en onderschrijft dan ook de gedragscode van de BVPA. 

De gedragscode van de BVPA is op de volgende regels gebaseerd. 

  • Professionaliteit, kennis en vaardigheden
  • Openheid en integriteit
  • Voorkomen van belangenverstrengelingen
  • Vertrouwelijkheid

Ten slotte...

Op dit moment is er geen wet- of regelgeving op het gebied van Public Affairs. Mocht dit in de toekomst opgelegd worden dan zullen wij ons hier ook aanhouden. Tot die tijd onderschrijven wij de gedragscode van de BVPA, om ons blijvend tot een standaard te houden.