Evenementen

NHCP

Het Nederlands Health Care Platform is opgericht als platform om alle partijen binnen de zorg bij elkaar te brengen. Zorgprofessionals, farmaceuten, medisch specialisten en patiëntenvertegenwoordigers gaan met elkaar in discussie over actuele zorgthema’s. Vertegenwoordigers van VWS en leden uit de Eerste en Tweede Kamer met de portefeuille Zorg geven hun visie op deze thema’s. Gezamenlijk, met alle partijen, de zorg verbeteren en innoveren: daar draait het om.

Businessdiner 'in haegsch gezelschap'
Al bijna twintig jaar organiseert BPRA businessdiners met coryfeeën uit politiek Den Haag. Tijdens een businessdiner wordt in een kleine groep, op informele wijze kennisgemaakt met politieke vertegenwoordigers en het reilen zeilen in het Nederlands Parlement. Het businessdiner vormt een uitgelezen kans om persoonlijk in contact te komen met Kamerleden. De Kamerleden geven tijdens het diner een inkijk in de politieke verhoudingen en lichten hun specifieke dossier toe. Zij kunnen hun beleidsvoorstellen in de praktijk toetsen en directe feedback ontvangen. Verschillende keren per jaar wordt dit diner georganiseerd. Kijk in de agenda voor meer informatie over het aankomende businessdiner.
Cursus 'Haegsche Lobby'

Ieder half jaar organiseert BPRA de cursus ‘Haegsche Lobby’. Tijdens deze studiedag maken de deelnemers kennis met het Haagse wetgevings- en besluitvormingsproces, het politieke speelveld en de instrumenten voor een succesvolle lobby. De cursus wordt georganiseerd voor professionals in de zorg. Op informele wijze worden zij door experts uit de praktijk, zoals Tweede Kamerleden, ambtenaren, lobbyisten en hoogleraren politicologie of staats- en bestuursrecht ingelicht over deze onderwerpen. Om de ‘lobby’ zo tastbaar mogelijk te maken, worden de deelnemers verschillende zorg cases voorgelegd. De dag wordt in stijl afgesloten met een borrel en diner in het Grand Café van Nieuwspoort. 
Meer informatie >

Cursus Brusselse Lobby

BPRA organiseert daarnaast ook de cursus ‘Brusselse Lobby’. Steeds meer wet- en regelgeving in de gezondheidszorg komt in Brussel tot stand. Voor bedrijven in Nederland is het belangrijk om vroeg op de hoogte te zijn en te weten wat voor actie ze kunnen ondernemen. Tijdens de tweedaagse cursus vertellen ervaringsdeskundigen in Brussel over het Brusselse wetgevingsproces, het actuele speelveld en wat de mogelijkheden zijn voor Nederlandse bedrijven en organisaties om hier een rol in te spelen. De deelnemers krijgen zowel theoretische achtergrond als praktische adviezen en instrumenten aangereikt voor belangenbehartiging in Brussel. De cursus wordt gegeven in het Nederlands en is speciaal opgesteld voor professionals in de zorg.

Rondetafel bijeenkomsten

Aan de hand van de beleidsagenda worden bijeenkomsten belegd in de vorm van een rondetafel. Experts op een specifiek terrein van de  gezondheidszorg zijn aanwezig om een inhoudelijke discussie aan te gaan en tot wederzijds begrip te komen met afgevaardigden van o.a. politiek, overheid, patiëntenverenigingen, fabrikanten en artsen.

Iedehalf jaar organiseert BPRA samen met DutchCC de cursus

Haegsche Lobby

.

Tijdens deze studiedag maken de deelnemers kennis met het Haag

se wetgevings- en

besluitvormingsproces, het politieke speelveld en de instrumenten

voor een succesvolle

lobby. De cursus wordt georganiseerd voor professionals in de zorg. Op in

formele wijze

wo

rden zij door experts uit de praktijk, zoals Tweede Kamerleden, amb

tenaren,

lobbyisten en hoogleraren politicologie of staats- en bestu

ursrecht ingelicht over deze

onderwerpen. Om de

lobby

zo tastbaar mogelijk te maken, worden de deelnemers

verschillende zorg cases voorgelegd. De dag wordt in stijl afgesl

oten met een borrel en

diner in het Grand Café van Nieuwspoort.

Apothekersontbijt

Tijdens het apothekersontbijt kunnen apothekers, van stadsapotheker tot ziekenhuisapotheker, met diverse politieke fracties van gedachten wisselen over actuele thema’s binnen het geneesmiddelendossier.
De ontbijtbijeenkomst in Den Haag vindt plaats in de aanloop naar het Algemeen Overleg Geneesmiddelen in de Tweede Kamer en dient ervoor om Kamerleden te informeren over de actuele stand van zaken in de apotheek.

Sponsorbijeenkomsten

De Witte Lunch is een jaarlijks evenement, dat al tien jaar wordt georganiseerd door BPRA. De lunch is destijds ontstaan als fondsenwerving voor een politieke partij. Tegenwoordig staat het in teken van sponsorwerving voor een goed doel waarbij senatoren, Tweede Kamerleden en bewindslieden van dezelfde partij aanschuiven. Bedrijfsleven vanuit alle sectoren worden uitgenodigd deel te nemen aan de maatschappelijke discussie. Voor de bedrijven is het een mooi moment om in contact te komen met alle coryfeeën van een politieke partij en met hen van gedachten te wisselen over specifieke thema’s die spelen in het bedrijfsleven.

I door experts uit de r mogelijk te maken, worden de deelnemers

verschillende zorg cases voorgelegd. De dag wordt in stijl afgesl

oten met een borrel en

diner in het Grand Café van Nieuwspoort.

Agenda

Momenteel geen evenementen in deze lijst