Lobbyists are the link between political The Hague and practice. By representing interests, democratic capacity is generated. However, this must be done fairly and openly. BPRA believes in working transparently and with integrity and therefore endorses the code of conduct by BVPA. 

De gedragscode van de BVPA is op de volgende regels gebaseerd. 

  • Professionaliteit, kennis en vaardigheden
  • Openheid en integriteit
  • Voorkomen van belangenverstrengelingen
  • Vertrouwelijkheid

Ten slotte...

Op dit moment is er geen wet- of regelgeving op het gebied van Public Affairs. Mocht dit in de toekomst opgelegd worden dan zullen wij ons hier ook aanhouden. Tot die tijd onderschrijven wij de gedragscode van de BVPA, om ons blijvend tot een standaard te houden.