Al 20 jaar dé belangenbehartiger in de zorg

Al bijna twintig jaar speelt BPRA een rol in belangenbehartiging en beïnvloeden van politieke stakeholders en beleidsmakers om te komen tot kwaliteitshandhaving van zorg, beschikbaarheid van zorg en adequate en tijdige vergoeding van (wees)geneesmiddelen.

BPRA profileert zich als bruggenbouwer tussen besluit- en beleidsvormend Den Haag enerzijds en bedrijfsleven en maatschappelijke spelers anderzijds.

Jarenlange expertise en ervaring hebben ervoor gezorgd dat er een groot netwerk is opgebouwd in het Parlement, op de ministeries, bij overheidsorganen, adviesorganen en bij gezondheidsprofessionals

BPRA heeft in de lobby een persoonlijke en individuele aanpak, zowel richting opdrachtgevers als politiek.